ติดต่อเรา

ติดต่อ - สอบถาม

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5
โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
email: irrcm5@gmail.com

Social