รับส่งมอบงานก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 นายณัฐประคัลภ์ อินวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นตัวแทน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบงาน ก่อนรับส่งมอบงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพิทยา อิ่มเอม วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 1 และ นายจะเด็ด สุวรรณธรรมมา นายช่างชลประทานอาวุโส พร้อมกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฝายตีนธาตุ ร่วมตรวจสอบงานในครั้งนี้ด้วย