ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ครั้งที่ 3/2560

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 16.30 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทาน ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกฤษณพล กันทาสี นายช่างชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่