ประชุม เเผนการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ปี 2561

วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทาน ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการประชุม " เเผนการขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve ปี 2561 " ซึ่งถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมธาราทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้เเจงเเละทำความเข้าใจเเผนปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทวงเกษตรเเละสหกรณ์ ปี 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเเละเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายงาน และ เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้