เข้าร่วมประชุมจัดพื้นที่นิทรรศการงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ปี 2561

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกฤษณพล กันทาสี นายช่างชลประทาน และนายณวราห์ แถมมี เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนชลประทาน เข้าร่วมประชุมจัดพื้นที่นิทรรศการงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ปี 2561 ณ ลานจัดนิทรรศการ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่