เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สบ.5 เป็นตัวแทนชลประทาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณถนน และคูเมืองเชียงใหม่ ณ ลานข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่