ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อ.เชียงดาว ครั้งที่ 1/2561

วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกฤษณพล กันทาสี นายช่างชลประทาน และนายปฏิพัทธ์ คันธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อำเภอเชียงดาว ครั้งที่ 1/2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมดอยเชียงดาว ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่