ประชุมการเตรียมการต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่

วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกฤษณพล กันทาสี นายช่างชลประทาน และนายณัชพล กาติ๊บ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนชลประทาน เข้าร่วมประชุมการเตรียมการต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่