เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ข้อน เพื่อตกลงแนวทางและกำหนดรอบเวรการส่งน้ำ

วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ข้อน เพื่อตกลงแนวทางและกำหนดรอบเวรการส่งน้ำ ก่อนการส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ข้อน ณ หอประชุมเทศบาลตำบล เมืองงาย ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่