ลงพื้นที่สำรวจแหล่งต้นน้ำอุทยานแห่งชาติผาแดง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพงศ์ภัทร์ นิ่มนวล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนชลประทาน ลงพื้นที่สำรวจแหล่งต้นน้ำอุทยานแห่งชาติผาแดง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่