ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ในเขตภาคเหนือ ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ดอยดำ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่