ร่วมต้อนรับองคมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมให้การต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของบ้านอรุโณทัยในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่