ตรวจดูความก้าวหน้างานก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลาสเตอร์เจี้ยนฯ

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจดูความก้าวหน้า งานก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลาสเตอร์เจี้ยนพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยดำ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่