เข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อวันที่ 03 ต.ค. 2559 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่