กิจกรรมปล่อยปลาลงอ่าง เก็บน้ำห้วยแม่ข้อน

เมื่อวันที่ 07 ต.ค. 2559 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยปลาลงอ่าง เก็บน้ำห้วยแม่ข้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฉลองศิริราชสมบัติครบ 70 ปี