เข้าร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2559 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักาาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนาย เจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นผู้นำข้าราชการ พนักงานราชการ เเละเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วม ณ อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ และ เวลา 14.20 น ได้เข้าร่วมลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เพื่อให้ ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย บริเวณหน้าทางเข้าโครงการฯ