ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2559 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักาาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ของฝ่ายฯ และอาสาสมัครชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร พื้นที่รับน้ำ อ่างฯห้วยแม่ข้อน ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่