บันทึกรายการอ่างเก็บน้ำเขื่อนถ้ำห้วยลึก(เนวิเกเตอร์)

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 59 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ และ ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยลึก นำทีมงานรายการเนวิเกเตอร์ โดยมี คุณติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี ติดตามดูงานโครงการระบบเก็บกักน้ำในถ้ำตามพระราชดำริ (ถ้ำห้วยลึก) ณ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่