ร่วมงานนิทรรศการ “พ่อของชาติ ปราชญ์แห่งน้ำ”

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 59 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการ “พ่อของชาติ ปราชญ์แห่งน้ำ” บริเวณสันอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ทรงพระราชทานแหล่งน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ งานโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั่วในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เกิดขึ้นมีมากถึง 444 โครงการ “หลักสำคัญต้องมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้”