ประชุมวางแผนก่อนการส่งน้ำเพาะปลูกพืช ฤดูแล้ง 2559/2560

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2559 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ และ นายกฤษณพล กันทาสี นายช่างชลประทาน พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ร่วมกับกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ข้อน ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมวางแผนก่อนการส่งน้ำเพาะปลูกพืช ฤดูแล้ง 2559/2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองงาย