ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริห้วยแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่