ลงพื้นที่ตรวจดูความก้าวหน้างานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายขุนปิง

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ลงพื้นที่ตรวจดูความก้าวหน้างานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายขุนปิง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่