ศึกษาดูงานโครงการขยายผลการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกฤษณพล กันทาสี นายช่างชลประทาน เป็นตัวแทน ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ข้อน และเกษตรกรกลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายเชียงดาว ศึกษาดูงานโครงการขยายผลการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ณ พื้นที่ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่โก๋น อ.พร้าว จ.เชียงใหม่