เข้าประชุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริดอยดำ

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกฤษณพล กันทาสี นายช่างชลประทาน และนายวุฒิชัย บงหาญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนชลประทาน เข้าประชุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริดอยดำ พร้อมทั้งลงตรวจสอบพื้นที่การเกษตร และบ่อเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนภายในเขตพื้นที่โครงการฯ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่