เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบ คำสั่งของกรมชลประทาน และ การตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น" ณ ห้องเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิจัยและพัฒนากรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี