ดำเนินการส่งคืนความสุขกับผู้ร่วมเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการส่งคืนความสุขกับผู้ร่วมเดินทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ และกรมชลประทาน โดยแจกน้ำและขนมบริเวณถนนริมคลองชลประทาน ทางเข้าโครงการชลประทานเชียงใหม่