พิธีสระเกล้าดำหัว นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์