พิธีสระเกล้าดำหัว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ และ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการฯ

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ และดำหัว นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทย เพื่อขอพรและความเป็นศิริมงคล