พิธีสระเกล้าดำหัว นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน นำโดย นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 เนื่องในประเพณีสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยประจำปี 2560 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมีขบวนแห่เครื่องคารวะดำหัวและของบริวารจากโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 สำนักในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ และ ขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินผู้บังคับบัญชา และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่