เข้าร่วมประชุม คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พื้นที่อำเภอเชียงดาว ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พื้นที่อำเภอเชียงดาว ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่