ต้อนรับการตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เข้าร่วมต้อนรับ พล.โทพัฒนา มาตรมงคล รอง ผอ.สปร.ทบ. ตัวแทน พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ ผอ.สปร.ทบ. และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม โครงการฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีข้อเสนอแนะและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านชลประทาน สถานการณ์โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย