ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน ระบบส่งน้ำฝายไชยา 7

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้างานระบบส่งน้ำฝายไชยา 7 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พร้อมตรวจดูความเรียบร้อยโกดังเก็บวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง