จัดประชุม ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน

เมื่อวันที่ 05 มิ.ย. 2560 นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้กำหนดพื้นที่ส่งน้ำ และให้กลุ่มแจ้งความต้องการปลูกพืชของกลุ่มผู้ใช้น้ำ แล้วนำมาปรับแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ทั้งนี้ได้สรุปและแจ้งข้อตกลงการส่งน้ำกับคณะบริหารจัดการน้ำชลประทาน และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ข้อนในคราวเดียวกัน