ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2560

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวุฒิชัย บงหาญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนชลประทาน ร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่องเคลื่อนที่ โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน วันถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2560