ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำ แม่น้ำปิง P.20 (วัดอินทราราม)

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพงศ์ภัทร์ นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำ แม่น้ำปิง P.20 (วัดอินทราราม) บ้านเชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระดับน้ำในลำน้ำมีความสูงอยู่ที่ 1.40 เมตร ซึ่งลดลงจากเมื่อวาน 0.50 เมตร สถานการณ์น้ำเป็นปกติ