ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำ ฝายเชียงดาว และสถานีวัดระดับน้ำ P.20

วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 6.30 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายพงศ์ภัทร์ นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำ ฝายเชียงดาว วัดระดับน้ำได้ +390.00 เมตร (รทก.) และสถานีวัดระดับน้ำ P.20 วัดได้ 1.92 เมตร สถานการณ์น้ำเป็นปกติ ณ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่