ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำ ฝายเชียงดาว และสถานีวัดระดับน้ำ P.20

วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.10 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนายพงศ์ภัทร์ นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนชลประทาน ชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำ ฝายเชียงดาว วัดระดับน้ำได้ +389.82 เมตร (รทก.) และสถานีวัดระดับน้ำ P.20 วัดได้ 0.82 เมตร สถานการณ์น้ำเป็นปกติ ณ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่