เปิดระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ข้อน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับน้ำฝน

วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวุฒิชัย บงหาญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ พร้อมด้วย นายอินสอน ดวงดี และนายสว่าง แข็งแรง อาสาสมัครชลประทาน ดำเนินการเปิดระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ข้อน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับน้ำฝน และให้เป็นไปตามแผนการรับมืออุทกภัยจากน้ำท่วม ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือน