เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ปี 2560 “แปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแ

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายพงศ์ภัทร์ นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ปี 2560 “แปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน” ณ บ้านทุ่งดินดำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย