ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนพร้อมทั้งดำเนินการพร่องน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยจะค่าน

วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวุฒิชัย บงหาญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนชลประทาน พร้อมด้วย นายศุภมิตร กฤษณมิตร หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน สำนักงานชลประทานที่ 1 เข้าตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งได้ดำเนินการพร่องน้ำ เพื่อรองรับน้ำฝนตามคำสั่งของกรมชลประทาน