ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระบบส่งน้ำฝายตาใจ

วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนายวุฒิชัย บงหาญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิจารณาโครงการเข้าตรวจสอบระบบส่งน้ำฝายตาใจ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เพื่อเก็บข้อมูลในการจัดทำรายงานและเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป