เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่พิจารณาโครงการระบบส่งน้ำฝายแม่นะ (ตอนบน)

วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนายวุฒิชัย บงหาญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิจารณาโครงการเข้าตรวจสอบระบบส่งน้ำฝายแม่นะตอนบน ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่