เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่พิจารณาโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเสด็จ ห้วยลึก

วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนายวุฒิชัย บงหาญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิจารณาโครงการเข้าตรวจสอบระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเสด็จ ห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่