ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่งาย

วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทาน ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่งาย พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่