พบปะกับนายกเทศบาลพระธาตุปู่ก่ำ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันแม่

วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ถึง 15.30 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทาน ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าพบปะกับนายกเทศบาลพระธาตุปู่ก่ำ ณ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9