เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.45 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายปฏิพัทธ์ คันธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวาระพระชนมายุครบรอบ 85 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ลานหน้าห้องประชุมริมน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.45 น. นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้นายปฏิพัทธ์ คันธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวาระพระชนมายุครบรอบ 85 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ลานหน้าห้องประชุมริมน้ำ โครงการชลประทานเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี