จัดกิจกรรมเทิดไท้พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิตถ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ โครงการชลประทานเชียงใหม่ นำโดยนายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ หัวหน้าฝ่ายฯ พร้อมด้วยกรมทหารม้าที่ ๕ นำโดยพลเอกอาจิณ ปัทมจิตร รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๕ , หน่วยงานป้องกันไฟป่าไม้ , กรมป่าไม้ , เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ , โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย นำกำลังเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่งาย ร่วมกันจัดกิจกรรม " เทิดไท้พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ " โดยร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่งาย ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้ปลูกป่า ปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการนี้ นายณัฐปคัลภ์ อินวงศ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในอ่างฯช่วงฤดูฝนให้แก่กลุ่มบริหารจัดการน้ำของอ่างฯ